Solo exhibition at Non Gallery// 18 feb. - 3 april 2010//

They Were Trying To Climb Against The Current //Akıntının Tersine Tırmanmaya Çalışıyorlardı – 

 

Güneş Terkol


18 Şubat – 27 Mart, 2010

“İki”den ayrıntı , kumaş üzerine dikiş, 95 cm x 96 cm , 2009
Detail from “Two” , embroidery on fabric, 95 cm x 96 cm , 2009

NON will be hosting Güneş Terkol’s second solo exhibition titled They Were Trying to Climb Against the Flow between February 17 – March 21.
* A human-girl, wandering with her clattering memory, comes upon doctors whose pupils don’t move
And at that moment she says, may the ground crack open so I can enter, I wonder what the underground world holds. Half of humankind is there, A priceless crowd flowing faster than vegetative rhythm. Trying to climb against the current.

For the exhibition, NON will be transforming its three floors into three layers of a story: like a forced transition from night to day; our state of buriedness in the world, the underground, crowds wandering above and clouds of fog with spectrums.
Crowds caught up in a current form a giant layer of soil. In Terkol’s imagination, the current/flow between the layers of soil resembles an intangible, enterprising organism which produces and at the same time exhausts.
The Artist, who uses various media and materials in her works tells her story in They were Trying to Climb Against the Flow through the techniques of video and sewing and drawing on textile.
* The story that comes out of the names of some works in the exhibition.

NON, 17 Şubat – 21 Mart tarihleri arasında Güneş Terkol‘un Akıntının Tersine Tırmanmaya Çalışıyorlardı adlı 2. solo sergisine ev sahipliği yapıyor.
*Takırtılı hatırasıyla gezen bir insan-kız, göz bebekleri oynamayan doktorlarla karşılaşır. O an yer yarılsın içine gireyim der, yerin altındaki dünyada acaba ne var? insanlığın yarısı orada. Paha biçilmez bir kalabalık bitkisel ritimden hızlı akıyor. Akıntının tersine tırmanmaya çalışıyor.
Terkol sergisinde, NON binasının üç katı yapısını hikayesinin üç katmanına dönüştürüyor: geceden gündüze zorunlu geçiş gibi; dünyaya gömülü halimiz; toprağın altı, üstünde gezinen kalabalıklar ve ışık tayflı sis bulutları.
Sanatçı sergisinde canlıyı türlü türlü tepkilere sürükleyen akıntıya kapılmış kalabalıklar, dev bir toprak tabakasını oluşturuyor. Terkol’a göre toprağın katmanlarındaki akıntı, ele gelemeyen gömülmüş, girişimci, üreten ve boşaltan bir organizmayı andırıyor.
Üretiminde birçok farklı medyayı ve malzemeyi kullanan sanatçı Akıntının Tersine Tırmanmaya Çalışıyorlardı‘da hikayesini bu kez video ve kumaş üzerine dikiş-çizim teknikleri ile anlatıyor.
* Sergide yer alan bazı işlerin isimlerinden çıkan hikaye.

http://www.boltart.net/akintinin-tersine-tirmanmaya-calisiyorlardi-galeri-non/

Popular Posts