Anı ve Süreklilik / Memory and Continuity A Selection from the Huma Kabakcı Collection 24 February - 01 May 2016 Pera Museum“Pour yourself into yourself”, embroidery and drawing on fabric, 178 cm 170 cm, 2015 


Anı ve Süreklilik

Huma Kabakcı Koleksiyonu’ndan Bir Seçki

24 Şubat - 01 Mayıs 2016
Sistemli ve bilinçli bir biçimde sanat yapıtı toplamak, köklerini Helenistik dönemden itibaren izleyebildiğimiz bir olgu… Hem uygarlık tarihi hem de sanat tarihinin çeşitli evrelerinde değişime ve dönüşüme uğrayan koleksiyonerlik, arka planında tutku, sahip olma dürtüsü, itibar, estetik kaygı ve ideoloji gibi pek çok farklı kavramı akla getirir. Koleksiyonerliğin geçmişine baktığımızda tüm bu kavramlar birbirinin önüne geçmek için yarışır durur…
Nahit Kabakcı’nın 1980’lerden itibaren oluşturulmaya başladığı Huma Kabakcı Koleksiyonu Türkiye’de az sayıda, bilinçli ve sürekliliği olan koleksiyonların en önemlilerinden biri sayılabilir. Huma Kabakcı ve Esra Aliçavuşoğlu eş küratörlüğündeki sergi, Huma Kabakcı Koleksiyonu’nun oluşturulma mantığı, gelişimi ve öznelliğin yanı sıra sanat tarihsel bir nesnellikle dönem dönem yenilenen ve geliştirilen yapısı düşünülerek planlandı. Birbirini takip eden İki kuşak tarafından sürdürülen koleksiyonun, ilişkili ve farklı noktaları ön plana alınarak tematik olarak şekillendirildi. Seçki bu bağlamda farklı kuşakların koleksiyona katkısının yanı sıra, bütününe ait iç tutarlılığı ve dönüşümleri de işaret etmeyi öngörüyor.

Memory and Continuity

A Selection from the Huma Kabakcı Collection

24 February - 01 May 2016
Collecting works of art in a conscious and systematic manner dates as far back as the Hellenistic era… Having undergone various changes and transformations throughout the different stages of both the history of civilization and art, collecting inherently brings to mind a number of different concepts, passion, the urge to possess, prestige, aesthetic concern, and ideology. In the history of collecting, all these concepts compete against one another to forge ahead…
The Huma Kabakcı Collection, which Nahit Kabakcı began to put together as of the 1980s, can be considered as one of the most important examples of the limited number of consciously created and well-sustained collections in Turkey. While based on certain logic, development, and subjectivity of the Huma Kabakcı Collection, the exhibition co-curated by Huma Kabakcı and Esra Aliçavuşoğlu also aims to illustrate the collection’s periodically renewed and expanded structure through a certain art historical objectivity. Preserved and upheld by two consecutive generations, the collection’s affiliated and divergent points were brought to fore and the exhibition is shaped in this thematic manner. Apart from highlighting the contributions two different generations made to the collection, this particular selection also seeks to underline the inner consistence and transformation of its entirety.
Sanatçılar- ArtistsEtel Adnan, Yüksel Arslan, Tomur Atagök, David Bailey, Ferruh Başağa, Aliye Berger, Sabri Berkel, Joseph Beuys, Canan Dağdelen, Nezaket Ekici, Max Ernst, Ali Arif Ersen, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Selma Gürbüz, Ramın Haerizadeh, Susan Hefuna, Gabriele Heidecker, Damien Hirst, David Hockney, Ilya Kabakov, İhsan Cemal Karaburçak, Heinz Mack, Basım Magdy, Almagül Menlbayeva, Murat Morova, Edin Numankadic, Mübin Orhon, Ardan Özmenoğlu, Güçlü Öztekin, Panamarenko, Shahpour Pouyan, Robert Rauschenberg, Meriç Algün, Ringborg, Sarkis, Tahir Salakhov, Richard Serra, Kemal Seyhan, Erinç Seymen, Sabina Shikhlinskaya, Hiroshi Sugimoto, Maya Sumbadze, Güneş Terkol, Canan Tolon, Pınar Yolaçan, Fahrelnissa Zeid