“Şimdinin Peşinde”/ In Pursuit of the Present _ Istanbul Modern_2018Against the Current” Embroidery on Fabric 200 x 265 cm 2013 Installation view at “Signs Taken in Wonder” MAK, Vienna, Austria, 2013 Workshop held with Deniz Ulusoy on the occasion of women’s day Participants: TBC
İstanbul Modern,“Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisiyle günümüz dünyasında insanlık hallerine odaklanıyor. İnsanın kentle, doğayla, fiziki çevresiyle ve kendi benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtları bir araya getiriyor. Bunun yanı sıra sergi, bugünün dünyasında ortaya çıkan görsel ve işitsel yeni uyaranların insan duygulanımı üzerindeki etkilerine de ayna tutuyor.
“Şimdinin Peşinde” birbiriyle kesişen ve ilişkiye geçen çeşitli tematik alanlar kurguluyor ve sergideki yapıtlar aracılığıyla kimlik, beden, toplumsal cinsiyet politikaları, yapım ve yıkım süreçleri, doğa ve insan ilişkisi gibi tali yollara açılıyor. Sergi, insanın ideal yaşam alanları yaratmak için kurguladığı kentin ve mimarisinin, kent sakinleriyle olan çetrefilli ilişkisini ele alırken, bir yandan da inşa etme ve doğal hayatın sınırlarını ihlal ederek egemenlik kurma güdüsünün olası sonuçlarına dikkat çekiyor. Ehlileştirilmeye çalışılan doğanın beraberinde bir yıkıma yol açması ve nesillere aktarılan toplumsal mirasın bozuma uğratılmasının sonuçlarına işaret ediyor. Farklı değişimlerin yıkıcı boyutlarıyla baş etmeye çalışan insanın kendisine dönmesi, benliğini araması ve bilinçaltının derinlikleriyle olan ilişkisi serginin önemli bir ekseniyken, “Şimdinin Peşinde” toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın meselelerini farklı boyutlarıyla ele alan yapıtlara da yer veriyor.
Sanatçılar:
Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu,
Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Olafur Eliasson,
Tracey Emin, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker,
Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen,
Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder.

Küratöryel Ekip: Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner, Ümit Mesci


In its collection exhibition “In Pursuit of the Present”, Istanbul Modern focuses on human conditions in today’s world. The exhibition features works that explore the relationship between humans and cities, nature, and between their own selves and their physical environment in historical, social and personal contexts. Moreover, the exhibition holds a mirror to how human emotions are influenced by the new visual and aural stimuli that have emerged in the world today.
“In Pursuit of the Present” establishes various intersecting and interrelating thematic strands, and, through the works in the exhibition, branches off into side paths such as identity, the body, gender politics, processes of construction and destruction, and the relationship between nature and humans. Dealing with the city and its architecture, which are conceived by humans to create ideal living spaces, the exhibition explores their intricate relationship with city-dwellers while at the same time drawing attention to the possible consequences of the drive to build and dominate by violating the boundaries of natural life. It also points out to how the taming and domestication of nature brings about destruction, and to the consequences of destroying the social heritage handed down through generations. While important axis of the exhibition covers humans’ relationship with the depths of the unconscious, their turning to themselves and their quest for the self as theystruggle to cope with the destructive dimensions of the different changes that are occurring, “In Pursuit of the Present” also features works that explore the multiple dimensions of gender roles and women’s issues.
Artists:
Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Alaettin Aksoy, Deniz Aktaş, Peter Anders, Mehtap Baydu,
Ramazan Bayrakoğlu, Sabri Berkel, Taner Ceylan, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Olafur Eliasson,
Tracey Emin, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Azade Köker,
Maro Michalakakos, Sarah Morris, Hans Op de Beeck, Angel Otero, Kemal Önsoy, İrfan Önürmen,
Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, TUNCA, Ömer Uluç, Zhan Wang, Nil Yalter, Jérôme Zonder.

Curatorial Staff: Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner, Ümit Mesci

Popular Posts