"Yüz Körlüğü"​, ​ 21 Haziran - ​21 Temmuz 2018 - Bayan Yanı Art Project_Yeldeğirmeni_Istanbul


Tıbbi bir rahatsızlık olarak bilinen yüz körlüğü (Porsopagnosia) kişinin, kimi zaman kendi yüzü de dahil olmak üzere, karşılaştığı yüzleri görememe, hatırlayamama hastalığı olarak tanımlanabilir. Aynada kendimize baktığımızda karşılaştığımız simanın başka birine aitmiş gibi veya çok iyi tanıdığımız, insanların yüzlerini bir yabancının siması olarak algılama rahatsızlığı da denebilir. Bu rahatsızlığı taşıyan kişilerde bellek kayıp değildir ancak belleği, o anki görüntü veya nesne ile ilişkiye sokabilecek bağlantı kopuktur. Karşılaşılan yüzdeki duygular veya mimikler tanıdık olsa bile bunlar yüzün kimliği hakkında fikir vermez. 
Bu yabancılaşma hali kişinin bellekle ve çevreyle ilişkisini sorunlu bir hale getirir. Kişinin gözleri açıkken etrafındaki, fiziki/biyolojik dünyayı fark etmemesi veya ayırt edici bir işaret görememesi onu bir tür uyurgezer pozisyonuna sokar. Karşılaşılan simalara karşı tepkisiz kalması, reaksiyon göstermemesi onu edilgin bir varlık haline getirir. Bu durum imaj bombardımanı altındaki günümüz toplumsallığını okumak için önemli bir metaforik durum yaratıyor. Bellekten soyunmuş göz’ün her karşılaştığı durum/yüz ile yeni baştan bir diyalog geliştirme zorunluluğu demektir. Gözün her seferinde kendini yeniden inşa etmesi gerektiği: tanıma, adlandırma, güven duyma, süreklilik kazandırma ve her karşılaşmayı bir olay’a, oluşa evriltme imkanı elinden alınmış bu hareketsizlik hali, politik olarak onu özneleşme pratiğinden de alıkoyar. Gözün işlevi, iktidar organizmaları eliyle maniple edilmiş olarak, bir tür protez bir organa dönüşür. Kendini saran dünyayı izler ama onu kaydedip belleğe aktarmaz. 
Yüz Körlüğü sergisi, görüp de tanımadığımız, bakıp da anlamlandıramadığımız bir dünyaya karşı şiddeti, kötülüğü ve gaddarlığı uzaktan izlemekle yetinen bir kalabalığa(eril tahakküm mekanizmaları) karşı körlüğün türlü vehçelerini gözler üzerine seren sanatçıların çalışmalarından oluşmaktadır. Sergi, kim olduğunu bilmediğimiz ve tekrar karşılaşacağımızı düşünmediğimiz bir yüze karşı uzak, soğuk ve duygudan kopuk bakışın rahatlığındaki perdeyi yırtmayı ve olan’ı görünür kılmayı hedeflemektedir. 

Oniki kadın sanatçının katılımı ile gerçekleşecek ​"Yüz Körlüğü"​, ​ 21 Haziran - ​21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yeldeğirmeni'nin yenisi Bayan Yanı Art Project'te izlenebilir.
Sanatçılar

Ayşe Kurşuncu​, ​Ece Eldek​, ​Ezgi Tok​, ​Ekin Kano​, ​Gümüş Özdeş​, ​Güneş Terkol​, ​İlgen Arzık​, ​İrem Tok​, ​Müge Yıldız​, ​Neriman Polat​, ​Nurcan Gündoğa​n​, Özlem Ünl​ü.

Küratörler

Firdevs Kayhan​ ​ve ​​ ​Ece Balcıoğlu

Adres

Karakolhane cd. Duatepe sk.

Yeldeğirmeni Kadıköy

BAYAN YANI ART PROJECT