Harekete Geçiren Başlıca Güçler - The Main Forces That Stir Up Action | NON | 10.02.2012


fotoğraf / photos:  Serkan Tunç


Harekete Geçiren Başlıca Güçler / The Main Forces That Stir Up Action, yerleştirmeden görünüm / view from the installation, NON, 2012
please scroll down for the English version
NON, 10 Şubat – 17 Mart 2012 tarihleri arasında Güneş Terkol’un “Harekete Geçiren Başlıca Güçler” adlı dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
 Sergi, sanatçının son iki yıl içinde İstanbul’daki atölyesinde ürettiği işleri, Londra Gasworks ve Çin’in Chongqing kentinde bulunan OrganHaus’da katıldığı misafir sanatçı programları sırasında ürettikleriyle bir arada sunuyor.
Sergide, Terkol’un kumaş üzerine dikim tekniğiyle ürettiği çalışmaları, video enstalasyonları ve serigrafik baskı gibi yeni yöntemlerle yapılmış işleri yer alıyor. Sanatçının Antakya, İstanbul ve Chongqing’de kadın katılımcılarla gerçekleştirdiği atölye çalışmaları sonucunda kolektif olarak üretilmiş üç kumaş pankart ve bu üretim sürecini belgeleyen çalışmalar da bir masa üzerinde sunuluyor.
Terkol figürlerini, mekân ve zaman algısını doğrudan aktarmayan, çoğunlukla tek renk kumaş fonlar üzerine dikiyor. Geleneksel perspektife aykırı bir kompozisyon içerisinde resmedilen figürler, iki boyutlu olmaları nedeniyle birer imge olarak tanıdık gelseler de bağlamlarından kopuk, değişken kimlikler oluşturuyorlar. Öte yandan, son dönem işlerinde kullandığı kumaş baskı ve serigrafi teknikleri, kompozisyonlarındaki geçiciliğe ve akışkanlığa yeni katmanlar ekliyor; resimlerini ise, uyandırdığı harekete geçme arzusuyla daha net, eyleme teşvik eden imgelere dönüştürüyor.
Terkol sergideki işlerinde, temel ilgi odaklarından biri olan toplumsal cinsiyet meselesinin yanı sıra, bununla ilişkili olarak ele alınabilecek işgücü, yaygın veya alternatif üretim biçimleri ve bunların görsel temsilleri ile ilgileniyor. Güneş Terkol, muhafazakar algıda ev içine ait, kadına özgü ve geleneksel bir üretim biçimi olarak kabul edilen dikiş pratiğini ve ilişkilendirildiği cinsiyet rollerini görünür kılarak özgürleştiriyor.
Güneş Terkol hakkında
İlhamını yakın çevresinden ve güncel olaylardan alan Güneş Terkol (1981, Ankara), hikâyeleri ve malzemeleri toplar ve bunları dikiş işlerine, videolara, desenlere ve bestelere dönüştürür. Terkol’un hikâyelerinin mizahi bir şekilde temsil edilen kahramanlarını genellikle toplumsal ve kültürel değişimlere ayak uyduran ya da bunlara karşı duran kişiler oluşturur. Sanatçının en çok kullandığı malzeme olan bulunmuş kumaşları dikiş aracılığıyla geri dönüştürmesindeki bağımsız üretim süreci, bu bağlamda başlı başına bir direniş hareketine dönüşür.
Terkol’un yakın dönemde katıldığı grup sergileri arasında, Hayal ve Hakikat, İstanbul Modern, 2011; Destroy Istanbul, Galerie Neurotitan, Berlin, 2011; Doğa Cennetse, Kent Cehennemdir, Cer Modern, Ankara, 2011; Sessizlik_Fırtına, Port İzmir, 2010; White Out, Kunsthaus Erfurt, 2010; 2. Uluslararası Antakya Bienali, 2010; états d’âmes, ENSBA, Paris, 2010; Turkish Delight, Galerie Mycroft, Paris, 2009; Haksız Tahrik, Hafriyat, Istanbul, 2009; Truths and Mirages, NLA, Sofya, 2008 ve Connect the Dots, Fargfabriken, Stockholm, 2008 yer alıyor.
Sanatçının son dönemde gerçekleştirdiği kişisel sergiler arasında ise, Akıntının tersine tırmanmaya çalışıyorlardı, NON, İstanbul, 2010 ve Geçiş Töreni Yok, Apartman Projesi, İstanbul, 2008 bulunuyor.
Terkol, 2010 yılında Londra’daki Artist Residency Program’da, 2011 yılında ise Chongqing’deki Art Space OrganHaus’ta misafir sanatçı olarak bulundu.
Güneş Terkol ayrıca, performans ve müzik kolektifi Ha Za Vu Zu’nun da üyelerinden biri. Ha Za Vu Zu’nun performansları ve sergileri arasında şunlar yer alıyor: NON-Stage, İstanbul, 2011; Pulla Mars Arasında No: 3, SALT, İstanbul, 2011; Fikirler Suça Dönüşünce, Depo, İstanbul, 2010; For Whom Is It Too Late Today?, Frac des Pays de la Loire, Carquefou, 2009; 10. Baltık Uluslararası Sanat Trienali, Vilnius, 2009; 10. Lyon Bienali, 2009; Kaserne, Basel, 2008; Mercy, Liverpool, 2008; Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam, 2008; Boviza Trienali, Milano, 2008; Lokaal01, Antwerp, 2008; Die Letzten Dinge, Westfalischer Kunstverein, Münster, 2007 ve 10. Uluslararası İstanbul Bienali, 2007.
Conventionally, sewing is regarded as a female domestic activity and as a traditional form of art. Güneş Terkol attempts to liberate this practice –as well as the gender roles it has been associated with– by offering an alternative reading of them through her artistic practice.
NON will be hosting Güneş Terkol’s fourth solo show on view 10 February –17 March 2012 at Mısır Apartmanı. Entitled “The Main Forces That Stir Up Action”, the exhibition will present Terkol’s most recent studio works along with pieces produced during artist residencies at Gasworks, London and Organhaus, Chongqing.
Alongside gender issues, Terkol is interested in the visual representation of labor and common or alternative modes of production. The Main Forces That Stir Up Action will include Terkol’s sewings on fabric and video installations, as well as silkscreen works that the artist has adopted as a new medium. Three textile banners that Terkol produced collectively with woman during workshops in Antakya, Istanbul and Chongqing, will be on display together for the first time; as will be a documentation table, complete with an archive of the project’s process.
Terkol usually sews her figures on single color fabric backgrounds that don’t convey a direct sense of space or time. Depicted in a composition bearing an unconventional perspective, these two-dimensional figures may seem like familiar images at first sight; however, they constitute variable identities detached from their contexts. On the other hand, the fabric and silkscreen printing techniques add new layers to the transience and fluidity of her compositions while transforming her paintings into powerful images that encourage the viewer to take action.
About Güneş Terkol
Terkol takes inspiration from her immediate surroundings, collecting materials and stories, which she weaves into her sewing pieces, videos, sketches and musical compositions. The protagonists of her narratives, humorously represented by Terkol in her work, are usually women adapting or refusing to adapt to the social and cultural transformations that affect contemporary Turkey. The act of sewing and using recycled fabrics becomes, in itself, an act of resistance which claims back a form of independent production and widens access to contemporary art.
Güneş Terkol’s recent group exhibitions include, Dream and Reality, Istanbul Modern, 2011; Destroy Istanbul, Galerie Neurotitan, Berlin, 2011; If the nature is heaven, the city is hell, Cer Modern, Ankara, 2011; Silence_Storm, Port Izmir, 2010; White Out, Kunsthaus Erfurt, 2010; 2nd International Antakya Biennial, 2010; états d’âmes, ENSBA, Paris, 2010; Turkish Delight, Galerie Mycroft, Paris, 2009; Unfair Provocation, Hafriyat, Istanbul, 2009; Truths and Mirages, NLA, Sofya, 2008 and Connect the Dots, Fargfabriken, Stockholm, 2008.
Among her recent solo shows are, They were trying to climb against the current, NON, Istanbul, 2010 and No Ceremony for Transition, Apartment Project, Istanbul, 2008.
Terkol was a resident at Gasworks International Residency Programme, London, 2010 and at Organhaus Art Space, Chongqing, 2011.
Güneş Terkol is also a member of performance and music collective Ha Za Vu Zu. The collective’s performances and shows include NON-Stage, Istanbul, 2011; Between Stamp and Mars NO:3, SALT, Istanbul, 2011; When Ideas Become Crime, Depo, Istanbul, 2010; For Whom Is It Too Late Today?, Frac des Pays de la Loire, Carquefou, 2009; X Baltic Triennial of International Art, Vilnius, 2009; 10th Lyon Biennial, 2009; Kaserne, Basel, 2008; Mercy, Liverpool, 2008; Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam, 2008; Boviza Triennial, Milano, 2008; Lokaal01, Antwerp, 2008; Die Letzten Dinge, Westfalischer Kunstverein, Münster, 2007and 10th Istanbul Biennial, 2007.
NON
İstiklal Caddesi Mısır Apt. 163/4
Beyoğlu 34430 Istanbul 

Popular Posts