Kristal Berraklığı // Crystal Clear 22.12. 2020 - 07.03 2021

 

Güneş Terkol 
Mesafe Sözlüğü/ The Dictionary of Distance,  72 x 92 cm, kumaş üzerine dikiş, 2020

Kristal Berraklığı

22 Aralık 2020 - 07 Mart 2021

Neredeyse kusursuz saydamlıktan tam matlığa kadar farklı özellikler taşıyan kristaller sanattan büyüye, teknolojiden şifacılığa pek çok alanda kullanılır. Bilim insanları, canlı olmasalar da kristallerin genellikle “büyüdüklerini” tarif etmiştir. Yaşayan pek çok organizma, kristal üretebilir. Eski kültürlerde kristaller ve mineraller duyuları olan varlıklar gibi görülmüş, canlı ve canlı olmayan, organik ve inorganik madde arasındaki geçirgen sınırlar için mükemmel bir metafor olmuştur. Kristalleri ve canlı maddelerini çıkış noktası olarak alan Kristal Berraklığı başlıklı sergi, sembolik kullanımların ötesine geçiyor. Sanatsal, küratöryel ve kurumsal çalışmaların üretim, sergileme ve geri dönüşüm süreçlerindeki çok çeşitli ilişkilerle sınırlı bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

Kristal Berraklığı, katılan tüm sanatçılarla iş birliği içinde sürdürülebilir küratöryel pratikler ve ekoloji üzerine düşünmenin ötesinde sergi sürecinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik ilkeleri harekete geçiren metot ve araçlar kullanıyor: Yapıtların yerel ve iş birliğine dayalı üretimi, yaratıcı geri dönüşüm stratejileri ve tüm katılımcıların son derece az seyahat etmesi gibi.

Covid-19 pandemisinden önce tasarlanan proje, halihazırda sergi üretimi stratejik değişim modelleri geliştiriyordu. Kristallerin mükemmel olmayan, bozulmuş şeffaflıkları ve toprağın matlığı ile ilgilenen serginin, Covid öncesi dönemi iki kitaptan fikirlerle eleştirel olarak kesişti: Bruno Latour’un “Down to Earth” ve Byung-Chul Han’ın “Şeffaflık Toplumu”. Bugün herkes her şey hakkında bilgi edinebilir. Her şey—ve herkes—şeffaf, örtüsüz ve ifşa edilmiş durumdadır. Ne var ki şeffaflığın karanlık bir tarafı da vardır ve biz farkına bile varmadan matlığa dönüşebilir.

Fakat pandemi başta sorduğumuz pek çok soruyu değiştirdi ve dönüştürdü, bu da büyük ölçekte kamusal tartışmalara, yeni perspektiflere ve bakış açılarına yansıdı. Bugünün Covid şartlarında Kristal Berraklığı, kristallerin ışığında sanatçılara bu kavramlarla ve çevremizin bugünkü diğer değişimleriyle ilişkilenme imkânı tanıyor.

Elena Sorokina küratörlüğünde düzenlenen sergi, Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaelle Choisne, Kıymet Daştan Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin eserlerine yer veriyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crystal Clear

22 December 2020 - 07 March 2021

Ranging from almost perfect transparency to complete opacity, crystals have been used in all areas of human activity, from science to magic, from technology to healing. Scientists typically describe crystals as “growing”, even though in their eyes they are not alive. Many living organisms, such as mollusks, are able to produce crystals. In ancestral cultures, crystals and minerals are regarded as sentient. Indeed, they constitute a perfect example of the fluid and porous boundaries between the animate and inanimate, organic and inorganic. Taking crystals and their vibrant matter as a point of departure, the exhibition Crystal Clear goes beyond their emblematic use. Rather it aims to develop a contained ecosystem with diverse entanglements of the production, display, and recycling of the artistic, curatorial, and institutional work, material and immaterial. 

In collaboration with all the participating artists, Crystal Clear devises methods and tools for sustainable curating, going beyond just thinking about ecology or sustainability, but rather inventing and enacting principles allowing the reduction of the carbon footprint of exhibition making: radical limits on the shipping of objects, local collaborative production of exhibited work, creative recycling strategies, and extremely reduced travel for all the participants.

Conceived long before the advent of Covid-19 pandemic, the project was already developing models of programmatic changes for exhibition production. Interested in the imperfect contaminated transparencies of crystals and opacities of the soil, the project’s pre-Covid stage critically intersected with ideas from two books, “Down to Earth” by Bruno Latour and “The Transparency Society” by Byung-Chul Han. Today anyone can obtain information about anything. Everything—and everyone—has become transparent, unveiled and exposed. Yet transparency has its dark side and can turn into opacity, without us even noticing it.

But the pandemic shifted and bent many of our initial questions, which moved en masse into public discussions, getting new perspectives and points of view. Working through today’s Covid conditions, Crystal Clear offers the artists the possibility of engaging with these and other current mutations of our environment, seen through the crystalline optics.

Curated by Elena Sorokina, the exhibition features the artists Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaelle Choisne, Sinem Dişli, Kıymet Daştan, Elmas Deniz, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin in collaboration with Knitstanbul, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay and Adrien Vescovi.


https://www.peramuseum.org/Exhibition/Crystal-Clear/251

Popular Posts